Mijoux Piercings info

In onze winkel Mijoux Jewelry, aan de Rijnstraat 219 te Amsterdam, hebben wij ook een piercing studio. Je kunt bij Mijoux piercings laten zetten in het gehele oor, wij beperken onszelf alleen tot het oor, dus bijvoorbeeld een navelpiercing kun je bij Mijoux piercings niet laten zetten. Wij specialiseren ons ook in curated ears.De term ‘curated ear’ of “constellation piercings” verwijst naar het plaatsen van meerdere oorpiercings om elkaar aan te vullen. (Zie afbeelding hierboven)…

Continue reading