Mijoux Piercings info

In onze winkel Mijoux Jewelry, aan de Rijnstraat 219 te Amsterdam, hebben wij ook een piercing studio. Je kunt bij Mijoux piercings laten zetten in het gehele oor, wij beperken onszelf alleen tot het oor, dus bijvoorbeeld een navelpiercing kun je bij Mijoux piercings niet laten zetten. Wij specialiseren ons ook in curated ears.De term ‘curated ear’ of “constellation piercings” verwijst naar het plaatsen van meerdere oorpiercings om elkaar aan te vullen. (Zie afbeelding hierboven)…

Continue reading

Piercing Q en A (Questions and Answers;)

-Waarom is piercen beter dan schieten? Waarom piercen en niet schieten Een piercingnaald is vele male scherper dan een oorbel die bij het prikken gebruikt wordt met bijvoorbeeld het Studex systeem. In Nederland is het nog steeds het meest gebruikelijk dat in de oorlel de oorbel geprikt/geschoten worden met dit systeem. Dit komt door meerdere factoren. Ten eerste het kostenplaatje, het prikken/schieten is vele malen goedkoper. Het prikken/schieten gaat sneller. Mensen zijn bang dat het…

Continue reading

Eternity jewelry

Een sieraad kan meer zijn dan alleen een mooi accessoire. In plaats daarvan kan het een emotionele band met een persoon vertegenwoordigen, een relatie symboliseren of de drager eenvoudigweg herinneren aan een dierbare moment. Hoewel sieraden dagelijks kunnen worden gedragen, is er een nieuwe categorie sieraden die nooit meer hoeven te worden verwijderd. Permanente sieraden oftewel eternity jewelry of forever jewelry. Hier gaan we dieper in op alles wat je moet weten over deze trend.…

Continue reading

Mijoux Piercings info

In our shop Mijoux Jewelry , based at Rijnstraat 219 in Amsterdam, we also have a piercing studio. At Mijoux you can have piercings placed in the entire ear, we only limit ourselves to the ear, so for example you cannot have a navel piercing done at Mijoux. We are also specialized in curated ears. The term “curated ear” or “constellation piercings” refers to the placement of multiple ear piercings to complete each other. (See image above) or check…

Continue reading

A propos de la boutique

Au sein de notre magasin Mijoux Jewelry, situé aux 219 rue de Rijnstraat à Amsterdam, nous disposons également d’un studio de piercing. Chez Mijoux, vous pouvez vous faire percer toute l’oreille, mais uniquement celle-ci. Par exemple, vous ne pouvez pas vous faire percer le nombril au sein de notre boutique. De plus, nous sommes également spécialisés dans les “curated ears”. Le terme “curated ear” ou “constellation piercings” désigne le fait de placer plusieurs piercings d’oreille…

Continue reading

Piercing in het oor, maak hier je afspraak

Op de website kunt u zoveel mogelijk info vinden over een piercing in het oor en de nazorg. Via onderstaande kalender kunt u uw afspraak inplannen voor een piercing in het oor. De aanbetaling voor een afspraak is 25,00, dit verrekenen wij met de kosten die u tijdens de afspraak maakt. De kosten voor het zetten van oorbellen in de oorlel zijn vanaf 19,95. De kosten voor het piercen in het kraakbeen van het oor…

Continue reading

Piercing in the ear, make your appointment here

Via the calendar below you can make an appointment for an ear piercing. The deposit for an appointment is 25,00, which we deduct from the costs you make during the appointment. The cost of an earlobe piercing starts at 19.95. Moreover, the cost of a piercing in the cartilage of the ear starts at 45,00, including the most common jewellery. You can also choose piercing jewellery made of titanium or 14kt and 18kt gold with…

Continue reading

Pour vous faire percer, c’est par ici !

Sur le site web, vous trouverez de nombreuses informations sur le perçage d’oreilles et les soins postopératoires. Le calendrier ci-dessous vous permet de prendre rendez-vous pour un piercing d’oreille. L’acompte pour un rendez-vous est de 25,00, que nous déduisons des frais que vous engagez lors du rendez-vous. Le coût d’un piercing au lobe de l’oreille est de 19.95. Le coût d’un piercing dans le cartilage de l’oreille est de 45.00, y compris les bijoux les…

Continue reading

Gaatjes schieten/prikken Amsterdam

VANAF 24,95 PER PAAR Bij Mijoux kun je ook gaatjes laten schieten, hoewel wij zelf liever de term prikken gebruiken. Wij werken met het Studex systeem. Het Studex® System75™is nauwelijks voelbaar, bijna volledig geluidloos. Het is het meest hygiënische systeem. De oorbellen en de houder zitten in een enkele cartridge, die direct in het instrument geplaatst kan worden. Doordat de steker zichtbaar is, is het mogelijk om op de millimeter precies de oorgaatjes te zetten.…

Continue reading

Ear lobe piercing in Amsterdam

FROM 24.95 PER PAIR At Mijoux, you can also have holes shot, although we prefer to use the term pricking ourselves. We work with the Studex system. The Studex® System75™ It is barely felt, almost completely silent. It is the most hygienic system. The earrings and holder are in a single cartridge, which can be inserted directly into the instrument. Because the plug is visible, it is possible to set earholes with millimetre precision. The…

Continue reading

Perçage des oreilles à Amsterdam

A partir de 24,95€ la paire Chez Mijoux Jewelry, vous pouvez également vous faire piquer des trous, bien que nous préférions utiliser le terme de piqûre. Nous travaillons avec le système Studex. Studex® System75™ Le système Studex® System75™ est à peine perceptible, presque totalement silencieux. C’est le système le plus hygiénique. Les boucles d’oreilles et le support se trouvent dans une seule cartouche, qui peut être insérée directement dans l’instrument. Le bouchon étant visible, il…

Continue reading

Nazorg van je piercing

Nazorg Tijdens het piercen ontstaat er een diepe wond die tijd nodig heeft om te genezen. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken.  Bij sommige mensen kan na het zetten van een piercing littekenweefsel ontstaan. Hoe snel deze wond geneest hangt af van de plaats van de piercing, de metaalsoort, de vakkundigheid van de piercer en de kwaliteit van de nazorg. Als je de piercing goed verzorgt, duurt het 4 tot 12…

Continue reading

Piercing Aftercare

Aftercare When you get pierced, a deep wound is created and needs time to heal. You need to be careful about the aftercare of your piercing to provide the best possible treatment. Poor care and unhygienic handling can cause wound infections and scar tissues. Some people may develop scar tissues after piercing. Moreover, how quickly this wound heals depends on the location of the piercing, the type of metal, the skill of the piercer and…

Continue reading

Soins ultérieurs

Soins La réalisation d’un piercing crée une plaie profonde qui a besoin de temps pour cicatriser. Un manque de soins et d’hygiène peut provoquer des infections de la plaie et des tissus cicatriciels. Certaines personnes peuvent développer des tissus cicatriciels après un piercing. En outre, la vitesse de cicatrisation de la plaie dépend de l’emplacement du piercing, du type de métal, de l’habileté du perceur et de la qualité des soins postopératoires. Si vous prenez…

Continue reading